>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Quality Assurance Prince of Songkla University Pattani Campus  <<
:: เมน ู::
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร/บุคลากร
โครงสร้างและภาระงาน
คู่มือประกันคุณภาพ

คู่มือการจัดทำรายงานประจำปี            การประเมินคุณภาพ ม.อ.

common data set


โครงการทัศนศึกษาดูงาน
"ตอน รู้เขาเพื่อพัฒนาเรา "
ณ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยนเรศวร

26-30 เมษายน 2552

  โครงการทัศนศึกษาดูงาน "ตอน รู้เขาเพื่อพัฒนาเรา "
      (26-30/04/52)

 กำหนดการโครงการทัศนศึกษาดูงาน

 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 เอกสารประกอบบรรยาย

 ประมวลภาพกิจกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่
24 มีนาคม พ.ศ.2551
:: Power by Computer Center ::